Organisatie

De Woudkapel is een zelfstandige vereniging, bijna honderd jaar geleden in De Bilt opgericht (op 12 maart 1923). 
De Woudkapel heeft ca. 200 leden en vrienden die tezamen – in tal van commissies – het programma opzetten en uitvoeren. Daarnaast dragen zij zorg voor gebouw en tuin.
Het bestuur bestaat uit 4-6 leden en wordt steeds voor drie jaar gekozen. De vereniging wordt ondersteund door een betaalde part-time ‘Inspirator’.

NB: In plaats van een vaste voorganger die zondagsdiensten voorgaat, is vanaf mei 2022 gekozen voor een Inspirator die zich specifiek richt op activiteiten die tegemoet komen aan de behoefte aan zingeving in de huidige tijd en bij nieuwe generaties.

Ten minste twee keer per jaar wordt in de Algemene Leden Vergadering verantwoording afgelegd over het te voeren en gevoerde beleid aan de leden. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

De Woudkapel is aangesloten bij de Vrijzinnigen Nederland, een netwerk van ca. 40 vergelijkbare groepen in Nederland die zich hiermee o.a. voorzien van ondersteuning op financieel en administratief terrein zoals de ANBI-status.

Financiële basis
Bestuursleden en commissieleden krijgen geen bezoldiging. Voor webbeheer en enkele andere administratieve taken worden professionals op uurbasis betaald. De Inspirator is parttime in dienst van De Woudkapel.
Leden betalen een jaarlijkse contributie aan de Woudkapel. Voor de verschillende activiteiten wordt daarnaast toegang geheven – soms op vrijwillige basis.

ANBI

De Woudkapel is een vereniging met de ANBI-status. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.
Deze instellingen voldoen aan specifieke eisen die op het vlak liggen van:

  • Inzet voor het algemeen belang
  • Integriteit
  • Gescheiden vermogen
  • Geen of beperkte bestuurdersbeloningen
  • Deugdelijke en transparante bedrijfsvoering

Ten behoeve van de ANBI status zijn hiernaast de volgende stukken ter inzage beschikbaar gesteld: Beleidsplan, Jaarverslag, Exploitatierekening.
Bestuursleden en commissieleden krijgen geen bezoldiging. Zij kunnen gemaakte onkosten, voorzien van bewijsstukken, declareren.
Leden betalen jaarlijkse contributie aan de Woudkapel. Voor het programma, dat ook de zondagsdiensten omvat, vragen wij een kleine (soms vrijwillige) bijdrage om het werk van De Woudkapel mogelijk te maken.

Lees meer over:

Identiteit
Lid of vriend worden
Bestuur
Inspirator en voorgangers
Rituelen
Labyrint
Het gebouw