Organisatie

Organisatie

De Woudkapel is een afdeling van Vrijzinnigen Nederland (www.vrijzinnigen.nl) voor de regio de Bilt/Bilthoven en omstreken. Datum van oprichting is 12 maart 1923. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. De Woudkapel heeft ca. 230 leden en vrienden. Tenminste twee keer per jaar wordt in de Algemene Leden Vergadering verantwoording afgelegd over het te voeren en gevoerde beleid. Het beleid wordt uitgevoerd in nauwe samenspraak met voorganger, bestuur en commissies. Er is een grote betrokkenheid; dit blijkt uit de vele commissies en actieve vrijwilligers.

ANBI

De Woudkapel is een vereniging met de ANBI-status. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’.

Deze instellingen voldoen aan specifieke eisen die op het vlak liggen van:

  • Inzet voor het algemeen belang
  • Integriteit
  • Gescheiden vermogen
  • Geen of beperkte bestuurdersbeloningen
  • Deugdelijke en transparante bedrijfsvoering

Ten behoeve van de ANBI status zijn hiernaast de volgende stukken ter inzage beschikbaar gesteld: Beleidsplan, Jaarverslag, Jaarrekening.

Voorgangers krijgen een bezoldiging en onkostenvergoeding conform de CAO van de PKN.
Bestuursleden krijgen geen bezoldiging. Zij kunnen gemaakte onkosten, voorzien van bewijsstukken, declareren.

Leden en vrienden betalen jaarlijkse contributie aan de Woudkapel. Voor het programma, dat ook de zondagsdiensten omvat, vragen wij een kleine (soms vrijwillige) bijdrage om het werk van de Woudkapel mogelijk te maken.