Organisatie

De Woudkapel is een afdeling van Vrijzinnigen Nederland met ca. 230 leden en vrienden.

Tenminste twee keer per jaar wordt in de Algemene Leden Vergadering gezamenlijk beleid bepaald en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Het beleid wordt uitgevoerd in nauwe samenspraak met voorganger, bestuur en commissies. Er is een grote betrokkenheid van leden en vrienden. Dit blijkt uit de vele commissies en actieve vrijwilligers.

De Woudkapel vormt de afdeling De Bilt/Bilthoven en omstreken van Vrijzinnigen Nederland (www.vrijzinnigen.nl).

Datum van oprichting is 12 maart 1923. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

De Woudkapel is aangemerkt als een Algemeen Nut Beoefende Instelling (ANBI). Ten behoeve van de ANBI status zijn de volgende stukken ter inzage: Beleidsplan, Jaarverslag, Jaarrekening

 

 

Lees meer over:

Identiteit
Lid worden
Bestuur
Voorgangers
Het gebouw

Mens & Samenleving