Lid of vriend worden? Heel graag!

We verwelkomen heel graag nieuwe leden en vrienden!

De Woudkapel is een zelfstandige vereniging*. Wie zich thuis voelt bij De Woudkapel kan overwegen lid te worden. Een belangrijke reden daarvoor is bijvoorbeeld de mogelijkheid om bezinning, inspiratie en persoonlijke verdieping met elkaar te ervaren en te delen. Daarnaast ondersteun je het werk van De Woudkapel voor nu en in de toekomst.

Lid worden
Als lid maak je deel uit van de vereniging en daarmee van de gemeenschap ‘De Woudkapel’. Als lid kun je meedenken over koers, organisatie en programma van De Woudkapel. Dat gebeurt via brainstormbijeenkomsten, gezamenlijke gesprekken en ledenvergaderingen. Met je vaste lidmaatschapsbijdrage maak je het voortbestaan van De Woudkapel mogelijk. Als lid heb je ook bepaalde voordelen: je kunt gratis of tegen gereduceerd tarief deelnemen aan bijzondere activiteiten zoals gespreksgroepen. Je kunt gebruik maken van individuele geestelijke begeleiding en van de kapel bij bijzondere levensgebeurtenissen zoals huwelijken en uitvaarten.

Vriend worden
Vind je de plek en het programma van De Woudkapel heel belangrijk en wil je ons graag ondersteunen maar heb je geen behoefte aan een lidmaatschap? Dan kun je vriend(in) van de Woudkapel worden.
Vrienden worden op de hoogte gehouden van het wel en wee van De Woudkapel en worden uitgenodigd voor een jaarlijkse vriendenborrel of -activiteit. Als vriend(in) kun je initiatieven nemen of aandragen voor een mooie activiteit, of (graag!) meehelpen als jou dat uitkomt.

Lidmaatschap
Als lid betaal je (minimaal) € 250,- per persoon per jaar. Als vriend kun je een zelfgekozen bedrag betalen vanaf € 100,- per jaar. Lid of vriend worden kun je via het formulier op deze pagina. Eerst meer weten? Stuur dan graag een bericht naar secretaris@woudkapel.nl.

NB: Het bestuur van De Woudkapel wil graag dat ieder zich niet alleen welkom, maar ook thuis voelt. Voor diegenen voor wie de financiële bijdrage aan De Woudkapel een belemmering vormt om lid te worden, is het mogelijk een individuele regeling te treffen. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Belastingvoordeel
Vanwege de ANBI-status is het lidmaatschapsgeld, maar zijn ook legaten en giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Over het doen van grotere giften en legaten kun je meer inlichtingen verkrijgen bij de penningmeester Bert van der Plas, penningmeester@woudkapel.nl, 06 511 147 95.

*NB: De Woudkapel is aangesloten bij het Platform ‘Vrijzinnigen Nederland’. Daardoor kan zij gebruik maken van zaken als administratieve ondersteuning en de ANBI-status.

Lees meer over:

Identiteit
Organisatie en ANBI
Bestuur
Inspirator en voorgangers
Rituelen
Het gebouw