Rituelen

Dieper dan woorden

De Woudkapel biedt mensen de mogelijkheid de grote momenten in hun leven – geboorte, huwelijk, overlijden – te markeren met een ritueel. Dat maakt ruimte om zich de essentie van wat er speelt te realiseren. Bovendien – en dat is zeker niet onbelangrijk – verbindt het ritueel de fase die aan een bepaald moment voorafgaat met de fase die erop volgt. Hierdoor kan degene die het ritueel ondergaat zichzelf blijven in de verschillende fases. Deze worden niet alleen verhelderd maar bovendien met elkaar verbonden en verzoend.

Scharniermomenten die om een ritueel vragen

We denken bij dergelijke scharniermomenten traditiegetrouw aan bijvoorbeeld trouwen, geboorte en dood. Tegenwoordig kunnen we natuurlijk ook zelf bepalen welke gebeurtenissen om een ritueel vragen. Dat kunnen ook heel andere momenten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan of verbreken van een relatie, een kind dat het huis uit gaat of stoppen met werken.

De Vrijzinnige traditie

Het gedachtegoed dat in de Woudkapel wordt uitgedragen wortelt in de Vrijzinnige traditie www.vrijzinnigen.nl. De interpretatie ervan en het ermee omgaan gebeurt op een zodanige manier dat een brede groep mensen wordt aangesproken. Bij De Woudkapel is kennis in huis van de bestaande rituelen en van de essentie ervan. Daarnaast is geestelijke ruimte aanwezig om rituelen te vertalen, enerzijds naar degenen die om het ritueel vragen, anderzijds naar de huidige tijd.

Meedenken en doen

Wij kunnen je in contact brengen met zorgvuldig geselecteerde theologen/predikanten. De Woudkapel is een sfeervolle locatie die zich bij uitstek leent voor het vormgeven van rituelen.

Wie een moment in zijn of haar leven op een bijzondere manier wil markeren en daar van gedachten over wil wisselen kan een e-mail sturen aan De Woudkapel via: secretaris@woudkapel.nl. Wij helpen je graag verder bij het vormgeven van een passend, betekenisvol en onvergetelijk ritueel.

Lees meer over:

Identiteit
Organisatie en ANBI
Lid of vriend worden
Bestuur
Inspirator en voorgangers
Labyrint
Het gebouw