Rituelen

Dieper dan woorden

De Woudkapel biedt mensen de mogelijkheid de grote momenten in hun leven te markeren met een ritueel. Dat maakt ruimte om zich de essentie van wat er speelt te realiseren. Bovendien – en dat is zeker niet onbelangrijk – verbindt het ritueel de fase die aan een bepaald moment voorafgaat met de fase die erop volgt. Hierdoor kan degene die het ritueel ondergaat zichzelf blijven in de verschillende fases. Deze worden niet alleen verhelderd maar bovendien met elkaar verbonden en verzoend.

Andere momenten

Vroeger lagen zulke scharniermomenten min of meer vast: trouwen, geboorte en dood. Maar in de huidige tijd bepalen we zelf welke gebeurtenissen om een ritueel vragen. Dat kunnen ook heel andere momenten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan of verbreken van een relatie, een kind dat het huis uit gaat of stoppen met werken.

De vrijzinnige traditie

Het gedachtegoed dat in de Woudkapel wordt uitgedragen wortelt in de vrijzinnige traditie. De interpretatie ervan en het ermee omgaan gebeurt op een zodanige manier dat een brede groep mensen wordt aangesproken. Er is kennis in huis van de bestaande rituelen en van de essentie ervan. Daarnaast is geestelijke ruimte aanwezig om rituelen te vertalen, enerzijds naar degenen die om het ritueel vragen, anderzijds naar de huidige tijd.

Meedenken en doen

Daarvoor zorgen onze twee voorgangers Pieter Lootsma en Lauk Spelberg. Zij beschikken over de creativiteit om voor een ritueel een nieuwe taal te vinden en nieuwe vormen te ontwerpen. Zij zetten hierbij in op laagdrempeligheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid. Maar ook in praktische zaken, zoals contacten met musici, zijn zij goed thuis. Bovendien is de Woudkapel een sfeervolle locatie die zich bij uitstek leent voor het vormgeven van rituelen.

Wie een moment in zijn of haar leven op een bijzondere manier wil markeren en daar van gedachten over wil wisselen kan contact opnemen met Pieter Lootsma of Lauk Spelberg. Zij helpen u graag verder bij het vormgeven van een passend, betekenisvol en onvergetelijk ritueel.

info@pieterlootsma.nl of 06-25 08 07 05
laukspelberg@casema.nl of 030 228 00 78

Aankomend programma

 1. Expositie Connie van Zwetselaar en Paul Reeskamp

  23 april - 27 augustus
 2. Dienst met gastpredikant Ellen Kruyt

  22 juli 10:30 - 11:30
 3. Dienst met Lauk Spelberg

  29 juli 10:30 - 11:30
 4. Woudkapel Boekenmarkt

  3 augustus 11:00 - 16:00
 5. Dienst met gastpredikant Addy Manneke

  5 augustus 10:30 - 11:30