Identiteit

De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en verdieping van religieuze en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn verhalen uit de Bijbel en andere religieuze en spirituele geschriften, kunst en cultuur en de ontmoeting tussen mensen.

Honderd jaar geleden richtten een aantal Bilthovense vrouwen en mannen als reactie op de kerkelijke dogmatiek en orthodoxie van toen een eigen kring op. Met als doel om …sprekers uit te nodigen van allerlei richting en streven; predikanten, dichters, filosofen en bezielden op elk gebied, mits ruim in hun denken, met een kunstenaarsinslag en een religieuze ondergrond”. 
Dit streven blijkt tijdloos te zijn, het is nog steeds de kern van De Woudkapel. (Het woord religieus wordt daarbij in de breedste zin van het woord opgevat.)

De Woudkapel anno 2022 is een vereniging met circa tweehonderd leden vanuit allerlei verschillende achtergronden: katholiek, protestants, soefi, boeddhist of humanist. Samen verzorgen zij een weekprogramma dat varieert van vrijzinnige kerkdiensten of lezingen op zondagochtend, tot filosofische cafés, films, concerten en wandelingen. Alle activiteiten hebben gemeen dat ze hart en ziel raken.
Alle activiteiten staan open voor alle belangstellenden.

Voorbeelden activiteiten

Elke 2e zondag van de maand: Bezinnen op zondag met een gastspreker en live muziek.
Elke laatste zondag van de maand: OntMoeten op zondag met interactie en een gastbegeleider.
Elke 1e en 3e zondag: dienst met voorgangers uit de Vrijzinnige of Remonstrantse hoek.
Filmhuis: maandelijks op donderdagavond (van september tot en met maart).
Meditatie: wekelijks op donderdagavond.
Concerten op diverse avonden.
Zanggroep op dinsdagochtend en -avond (korte series).
Literaire muzikale avonden i.s.m. Bilthovense Boekhandel.
Lezingen, regelmatig.
Wandelingen, 1 x per 2 maanden 1 of meerdaags.
Gespreksgroepen, korte serie rond een thema.

Lees meer over:

Organisatie en ANBI
Lid of vriend worden
Bestuur
Inspirator en voorgangers
Rituelen
Labyrint
Het gebouw