Inspirator en voorgangers

De Woudkapel heeft met ingang van mei 2022 geen vaste voorganger die zondagsdiensten voorgaat. In plaats van een vaste voorganger is door de leden gekozen om een Inspirator aan te trekken. Zij zal naast ondersteuning verlenen aan de bestaande activiteiten zich specifiek richten op activiteiten die tegemoetkomen aan de behoefte aan zingeving in de huidige tijd en bij nieuwe generaties. Daarmee wil De Woudkapel werken aan een vernieuwing, waardoor zij ook in de toekomst de rol kan blijven spelen die zij altijd heeft gehad.

De zondagsdiensten op de eerste en derde zondag van de maand worden daarom geleid door diverse en boeiende gastvoorgangers. Klik hier voor een overzicht.

Madelief Brok – inspirator van de Woudkapel
‘Menselijke kwetsbaarheid is voor mij verbonden aan het belang van gemeenschapsvorming’

Na mijn studie antropologie deed ik auditie op de toneelschool in Maastricht. Een grote droom kwam uit, ik werd aangenomen. Er volgde een tijd van spelen, theater maken en creëren. Tegelijkertijd werkte ik als docent maatschappijleer in het onderwijs.  Na de toneelacademie deed ik met veel plezier verschillende theaterprojecten.

Na de komst van mijn dochter begon het weer te kriebelen, ik zocht verdieping. Een gesprek met Christa Anbeek (bijzonder hoogleraar en rector aan het Remonstrants Seminarium) bracht mij op de route van de master theologie aan de VU en het Remonstrants Seminarium (dat is een opleiding tot vrijzinnig predikant).
Waar de keuze voor deze studie eerst nog wat zoeken was, kan ik steeds meer ervaren dat het een pad is dat klopt. De studie is bijna afgerond en ik vind steeds meer mijn eigen stem als voorganger en inspirator.

Gemeenschap
Tijdens mijn studie verdiepte ik mij in gemeenschapsvorming. We zien dat in onze traditie (de vrijzinnigheid) dat de gemeenschappen steeds kleiner en kwetsbaarder worden. Dat roept de vraag op hoe de toekomst eruit zal zien. Ik ben ervan overtuigd dat gemeenschapsvorming belangrijk blijft.
Klimaatverandering, de groeiende ongelijkheid en de huidige pandemie zijn voorbeelden van actuele gebeurtenissen op macroniveau waar we als samenleving zoekend een antwoord op proberen te vinden.

Mensen ervaren eenzaamheid en angst vaak vermengd met gevoelens van hoop en strijdbaarheid. Het diepe besef van de menselijke kwetsbaarheid is voor mij verbonden aan het belang van gemeenschapsvorming. Wezenlijk contact en verbinding zijn nodig. Gemeenschappen zijn in potentie plekken waar dit beoefend kan worden.

Spirituele dimensie
Ook de Woudkapel kan hier een wezenlijke rol in spelen. Ik hoop dat de Woudkapel, nog meer dan het nu al doet, een plek kan zijn voor bezinning en inspiratie voor mensen uit de omgeving. Ik denk dat het de uitdaging is om samen te ontdekken wat zin geeft, waarvoor we ons bed uit komen, wat er toe doet.

Ik las laatst een interview met een hoogleraar psychiatrie, die gaf aan dat de spirituele dimensie van de mens te weinig aandacht krijgt in onze samenleving. Als ik zoiets lees zit ik op het puntje van mijn stoel. Ik geloof dat wij als vrijzinnige gemeenschap daar wat kunnen betekenen, aandacht voor die spirituele dimensie. Dat kan door te luisteren naar elkaar, in gesprek te gaan en ons te verdiepen in mystiek en verschillende religies. Maar ook door samen dingen te doen: stil zijn, zingen, wandelen, dansen, kunst maken en ervaren.

Madelief Brok
madelief@woudkapel.nl

Lees meer over

Identiteit
Organisatie en ANBI
Lid of vriend worden
Bestuur
Rituelen
Labyrint
Het gebouw