Gastvoorgangers

Franck Ploum

studeerde theologie aan de UTP te Heerlen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is werkzaam als voorganger en inspirator van de Ekklesia Breda en het bijbels leerhuis Zinsverband. Daarnaast is hij werkzaam als bestuursondersteuner bij de Congregatie van Broeders van Huijbergen. Tevens is hij vaste voorganger van de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee.

Frank Ploum publiceert over bijbel en liturgie in relatie tot sociaal maatschappelijke vraagstukken en leest de bijbel vanuit bevrijdingstheologie en politieke theologie.

Mr. drs. Johan de Wit

is voorganger van de Walkartgemeenschap Zeist. Hij is in Leiden en in Kampen opgeleid tot jurist en theoloog. Naar eigen zeggen heeft hij zijn theologische studie ervaren als een heel uitgebreide cursus algemene ontwikkeling.

Alles begint en eindigt bij het kennen van jezelf en wat ons is overgeleverd uit de oude boeken en met name de leringen en uitspraken van Jezus helpen ons daarbij. Door het filter van de man uit Nazareth kunnen wij de wereld anders zien dan wij gewend zijn en dat is, aldus Johan de Wit, het grote geheim van religieus zijn.

De vrijzinnigheid is voor hem de enige geloofsrichting waarin het raadsel van de verhouding tussen God en mens en ons bestaan in deze wereld op een aanvaardbare en voorstelbare manier ter sprake gebracht wordt.

René van den Beld

studeerde, na de opleiding tot onderwijzer, theologie aan theologische faculteit in Groningen. Hij stond in verschillende kerkelijke gemeentes, en tot zijn emeritaat in de Bilthovense Noorderkerk.

Vanaf het begin van de theologiestudie hebben oecumene en de vragen van Kerk en Israël zijn aandacht. Vele jaren was hij docent Geloofsleer en cursusleider van de cursus Theologische

Vorming Gemeenteleden in Utrecht. Van den Beld is auteur en columnist. Naast het predikantschap beoefent hij vanaf de middelbare school tot nu de kleinkunst van het cabaret.

 

Ds. Rienk Lanooy

studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Oude Testament, Kerkgeschiedenis/Oecumene en Judaica. Na zijn doctoraalexamen studeerde hij een semester aan het Ecumenical Institute Bossey (Graduate School of Ecumenical Studies) van de Wereldraad van Kerken in Geneve, waarna hij de predikantsopleiding in Leiden volgde en afrondde.

Van 1997 tot 2004 was hij predikant in Parijs (Eglise Réformée Néerlandaise) voor de Nederlandstalige gemeenschap. Sinds 2009 is Rienk Nanooy als predikant voor bijzondere werkzaamheden verbonden aan de Haagse Kloosterkerk.

Marc Rietveld

is lid van Vrijzinnigen Nederland en opgeleid tot voorganger bij de OVP. Momenteel is hij werkzaam als geestelijk verzorger in het UMC Utrecht, in het Stadshospice Utrecht en bij mensen thuis in de stad Utrecht. Tot 2020 heeft hij een heel aantal jaren gewerkt in de psychiatrie, bij Altrecht en Fivoor (Den Dolder). Marc is opgegroeid in een orthodox reformatorisch gezin en is van daaruit theologie gaan studeren. Tijdens zijn studie heeft hij afstand genomen van de kerk. Na een carrière in onderwijs, politiek en IT, heeft hij zijn plek gevonden als geestelijk verzorger vanuit een vrijzinnige levensvisie en beweegt hij zich graag op de rand van kerk en samenleving. Marc is getrouwd en heeft drie dochters.

Joost Röselaers (1979)

is predikant van Vrijburg in Amsterdam-Zuid. Hij studeerde theologie in Leiden en Kaapstad. Hij studeerde af in de ethiek. Na zijn studie werd hij predikant voor de Remonstrantse Broederschap in Boskoop, Nieuwkoop en in Amsterdam. Hij was ook predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. Door Elsevier werd Joost Röselaers in 2017 genoemd als een van de vier toonaangevende predikanten in Nederland. Hij was redacteur van o.a. ‘Het vrije woord: theologen en opiniemakers in domineesland’, ‘Kom vanavond met verhalen’, ‘Vrijzinnig vieren’ en ‘Tolerantie in turbulente tijden’. Joost publiceert regelmatig opiniestukken in NRC Handelsblad, De Volkskrant en Trouw. Hij is essayist van het Financieele Dagblad. Hij woont met zijn echtgenote en twee kinderen in Zeist. Organist: Gerard Zwart.

Ds. Drs. Mary Th. Bregman

is geestelijk verzorger bij Inovum. Zij verleent geestelijke zorg in de psychiatrie, palliatieve zorg, psycho-geriatrie, TTS zij geeft klinische lessen over ethiek en zorg. Mediation, gespreksleider ethische reflectie en moreel beraad. Adviseert hoger management in relatie tot waarde georiënteerd handelen. Zij coacht groepen vrijwilligers.

Predikante Roos Ritmeester

is op latere leeftijd theologie gaan studeren en is afgestudeerd in de Kerkgeschiedenis. Haar interesse ligt bij het zogenoemde Joods christendom, de gnostiek en de westerse mystiek.

Johan Goud

was van 1999 tot 2015 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, vanaf 2009 met de leeropdracht ‘Religie en zingeving in literatuur en kust’. Hij publiceerde en redigeerde vele boeken en artikelen op het terrein van (godsdienst)filosofie en theologie.

Harm Knoop

Zoekend, schatgravend, inspirerend, bezielend en ondersteunend stimuleert hij mensen om hun eigen bronnen te openen en vruchtbaar te maken voor hun leven en voor de wereld om hen heen. Harm Knoop werkt als coach, trainer, inspirator, vrijgevestigd geestelijk verzorger, voorganger, docent, vertrouwenspersoon en schrijver. Harm Knoop is al enige tijd werkzaam als geestelijk verzorger bij Huize het Oosten in Bilthoven.

Lauk Spelberg

volgde de vrijzinnige opleiding van het OVP in Bilthoven, waarna zij haar HBO-bachelordiploma Theologie (Godsdienst/Pastoraal Werk) behaalde. Zij was vele jaren als voorganger en pastoraal werker verbonden aan De Woudkapel.

Christa Anbeek

is opgeleid als theoloog en begon haar loopbaan als geestelijk verzorger in de psychiatrie. Sinds 2008 is ze verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek als universitair

hoofddocent en sinds 2012 is zij bijzonder hoogleraar en rector aan het Remonstrants Seminarium. Ze schreef een indringend drieluik over de zin van de dood, waarmee ze een groot publiek aanspreekt: Overlevingskunst (2010), De berg van de ziel (samen met Ada de Jong in 2013) en Aan de heidenen overgeleverd (2013).

Kwetsbaarheid, het levenseinde en levenskunst zijn belangrijke thema’s in haar werk.

Eric Cossee

‘Een ieder zij naar eigen besef ten volle overtuigd’ is voor Eric Cossee altijd de kern geweest van vrijzinnig geloven. Hij heeft niet een traditioneel Godsgeloof, een geloof in een macht die hem door het leven leidt, geen hand van God. Wel gelooft hij dat de bijbel vol staat van praktische aanwijzingen om te leven en ook om verdriet te boven te komen.

Eric Cossee studeerde in 1974 af als theoloog. Tijdens zijn predikantschap in Rotterdam promoveerde hij ‘tussen de bedrijven door’ en was vervolgens van 1991 tot 2009 bijzonder hoogleraar op een vrijzinnige leerstoel in Groningen.

Rinus van Warven

is journalist, pastor, spreker, moderator, docent en dagvoorzitter. Religie, filosofie, ethiek, duurzaamheid, spiritualiteit, zingeving en mythologie: bij al deze thema’s voelt hij zich thuis. Hij schrijft artikelen, houdt lezingen en preken, geeft colleges en laat boeken het daglicht zien. En het allerliefst vertelt hij verhalen. Want die veranderen de wereld. Als ze goed verteld worden….

Friso Boogerd

is predikant bij de Remonstranten in Naarden-Bussum. Daarnaast is hij sinds 1999 werkzaam als Career & Life coach, vanaf 2007 in een eigen praktijk. Hij kent het kerkelijk erf in de breedte: hij is van huis uit remonstrant, deed belijdenis in de Nederlands Hervormde Westerkerk, voltooide de theologische studie, met een specialisatie in de godsdienstpsychologie, aan de V.U. en rondde in 2012 de predikantsopleiding aan het Remonstrants seminarium af.

In de eerste helft van zijn loopbaan was hij als jurist en financieel manager werkzaam.”

Marien van den Boom

Marien van den Boom studeerde godsdienstwetenschap en theologie aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde op de invloed van het Europese denken binnen de moderne arabisch-islamitische filosofie. Tijdens zijn academische loopbaan doceerde hij in Amsterdam en Brussel met name over symboliek en filosofie in de grote wereldreligies. In China, Indonesië en het Midden-Oosten werkte hij als gastdocent en projectleider op het terrein van dialoog en de invloed van religie op economische en maatschappelijke ontwikkeling. Marien van den Boom verzorgde verschillende interculturele vieringen in De Woudkapel en leidt er gespreksgroepen.

(Wytske Dijkstra tot 2021)

(Wytske Dijkstra is vrijgevestigd predikant te Zeist. Zij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht. Later volgde zij opleidingen aan het Remonstrants Seminarium en aan het opleidingsinstituut OVP te Bilthoven. Zij is voorganger in diverse afdelingen van Vrijzinnigen Nederland en bij enkele Remonstrantse Gemeenten. Daarnaast was Wytske Dijkstra actief voor de Woodbrookers en was bestuurslid voor Europa en het Midden-Oosten van de International Association for Religious Freedom, de IARF. Zij is nu International President van de IARF. )

Tom Rijken

is predikant, mediator en coach. Hij is voorganger in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. Zijn voorliefde in het kerkenwerk gaat uit naar pastoraat en gemeente-opbouw. Hij ziet graag dat mensen binnen een kerk in hun persoonlijk geloof kunnen groeien. Als mediator werkt hij aan het gezamenlijk oplossen van een conflict door bemiddeling. Als transformationeel coach wil Tom Rijken mensen thuisbrengen bij zichzelf.

Ellen Kruyt

Ik ben inderdaad als geestelijk verzorger werkzaam.

Daarnaast ben ik Mindfulnesstrainer en gespreksleider Moreel Beraad (begeleiden gesprekken rondom ethische dilemma’s). Ellen is Coach voor Leven en Werk; Geestelijk begeleider, Mindfulnesstrainer en gespreksleider bij ethische dilemma’s. Als Geestelijk verzorger is zij verbonden aan een Verpleeg- en behandelcentrum in Leiden. Ellen volgde studies op het gebied van Theologie en levensbeschouwing, Pastorale gespreksvoering; Voorgaan bij rituele bijeenkomsten, Levensbeschouwelijk counselen, Mindfulness MBCT, Reiki (I en II), Mens en arbeid, Mens en gezondheid. http://www.levenmetlev.nl

Aries van Meeteren

Aries van Meeteren (1974) woont in Sliedrecht, is gehuwd en werkt sinds 2000 als nieuwslezer/webredacteur bij RTV Rijnmond. Hij is afgestudeerd aan de Erasmusuniversiteit in maatschappijgeschiedenis. In dezelfde richting heeft hij ook zijn dissertatie geschreven. Aan de Theologische Universiteit Kampen heeft hij een aantal vakken gedaan. Daarna heeft hij de opleiding van het seminarie OVP gevolgd en in 2014 met diploma afgesloten. Aries heeft door zijn werk veel ervaring met de media, schrijven en redigeren en hij staat met één been in het nieuws. Sinds 2011 gaat hij met steeds grotere regelmaat voor in tal van kerken, variërend van VVP en NPB tot PKN. Hij zoekt in zijn diensten graag de verbinding tussen al zijn interessegebieden: geschiedenis, actualiteit en theologie.

Maja Nieuwenhuis-den Dulk.

Voorganger sinds januari 2016 van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Tholen. Zij is opgeleid bij het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP) te Bilthoven en aan de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing in Amsterdam.

De afgelopen jaren heeft zij zich bekwaamd in bibliodrama en socratische gespreksvoering. Daarnaast geeft zij workshops en cursussen over levenskunst, het gedachtengoed van Jung en over de (helende) rol van dromen in ons dagelijks leven.

Annegien Ochtman

Annegien Ochtman-de Boer is remonstrants predikant, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en rituelencoach: sinds 2006 tijd heeft zij rituelenbureau Ritualiter. Zij loopt rondom de ‘scharniermomenten’ graag een stukje mee op het levenspad van mensen. Ze helpt zowel mensen met als zonder christelijke achtergrond bij de vormgeving van rituelen en zoekt daarin naar nieuwe taal en nieuwe vormen. Ze begeleidt bijvoorbeeld ook ‘gezingevingen’ (seculier alternatief voor een doop, woord ‘bedacht’ in samenspraak met jonge ouders) en scheidingsrituelen. Ze woont in Bussum, is getrouwd en de trotse moeder/grootmoeder van drie kinderen en drie kleinkinderen.

Colet van de Ven

is freelance-journalist en gastpredikant in de Ekklesia Amsterdam en de Dominicusgemeente. Zij werkte voor radio en televisie bij verschillende omroepen en maakte interviews en reportages voor landelijke week- en dagbladen. Voor De Nieuwe Liefde maakte Colet van de Ven enkele seizoenen de programmaserie ‘Wat is wijsheid’, filosofische avonden over levensthema’s. Sinds januari 2015 presenteert zij het IKON-programma De Nieuwe Wereld.

Claartje Kruijff

groeide op in een ‘liberaal, buitenkerkelijk nest’. Tot haar elfde jaar woonde ze in de Verenigde Staten. Door gesprekken met een priester in verband met haar huwelijk kwam zij in aanraking met het christelijk geloof, en besloot theologie te gaan studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tot dan toe was ze werkzaam als organisatiepsycholoog in de City of London. Claartje Kruijff is tien jaar lang voorganger geweest in de oecumenische Dominicuskerk in Amsterdam en is daar nu vaste gastpredikant. Ze is sinds 2018 Remonstrants predikant in Bussum met een ‘vernieuwings’ opdracht om buitenkerkelijke doelgroepen aan te spreken. In 2017 werd ze uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands. In 2016 schreef ze Leegte achter de dingen, mijn zoektocht naar een betekenisvol leven. In het najaar van 2020 komt haar tweede boek uit.

Harry Schram

is pianist, predikant en mediator. Door zijn brede ervaring als vrijzinnig predikant, muziek docent en mediator in diverse settings zijn zijn diensten, waarin hij vaak met de toehoorders in gesprek gaat, een bijzondere ervaring. Hij is regelmatig te gast in de Woudkapel.

Estella Schinkel

Estella Schinkel woont in Schiedam. Zij is opgeleid bij het (toen nog) Instituut voor Vrijzinnig-Religieus Pastoraat, gevolgd door HBO Theologie in Amsterdam. Daarnaast is zij gecertificeerd psychosociaal therapeut en biografisch consulent. Estella werkt als geestelijk verzorger voor de Argos Zorggroep in de regio Rijnmond.

Dr Jean-Jacques Suurmond

Jean-Jacques Suurmon (1950) is predikant, coach en publicist.
Zijn meest recente boek heet: ‘God zijn, een oefening in bescheidenheid’
(Meinema 2017). “Waarvoor komen mensen zondag vroeg hun bed uit? Niet om te horen wie de Jebusieten ook al weer waren. Ze komen voor een ontmoeting met God.”

Dat zegt Jean-Jacques Suurmond (1950), columnist en predikant, ooit actief als hippie, later bekeerd en betrokken bij de charismatische beweging. Nu emeritus na zijn predikantschap bij de PKN.

Andere zienswijzen van hem zijn:

“Wij horen het authentieke evangelie te serveren, de beste wijn. Dat doen we in een Coca-Cola-cultuur. Goede wijn drinken vergt ‘inoefening’. Wat je níet moet doen is cola in de wijn gooien.”

En:

“Projectie speelt in Godsbeelden een grote rol en dat geeft ook helemaal niet. Als je maar uitgenodigd wordt niet stil te blijven staan, maar verder te gaan naar een steeds volwassener beeld, minder toegesneden op je eigen behoeften.”

www.jean-jacquessuurmond.nl

Maya Walburg

Maya Walburg woont en werkt in Alphen aan den Rijn. In het dagelijks leven is zij gespecialiseerd in verzorgende psychogeriatrie in een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie. Haar opleiding tot voorganger / pastoraal werker heeft zij gedaan bij het Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat, haar eerste kennismaking met de Woudkapel! In 2010 heeft zij haar Bachelor of Theology behaald bij In-Holland Diemen en zij volgde in 2014 nog het seminarie van het OVP in Bilthoven. Sinds enige jaren vervult zij preekbeurten als gastvoorganger en zij was een aantal keren te gast in De Woudkapel.

Martine Wassenaar

Ds. Martine Wassenaar werkt sinds 6 jaar als geestelijk verzorger in het verpleeghuis Zuydtwijck en verzorgingshuis Haagwijk in Leiden. Daarvoor had zij diverse functies in de gezondheidszorg.

Zij studeerde in Leiden theologie, in diverse perioden in haar leven en werd aanvankelijk gast voorganger bij de VVP. Na haar studie aan het Seminarie van de remonstranten in Leiden werd zij in maart 2012 beroepen in een kleine gemeente van Remonstranten en Vrijzinnigen in Boskoop. Zij combineert dat , tot haar volle tevredenheid, met het werk als geestelijk verzorger.

Martine Wassenaar woont in Katwijk met haar man, hun drie kinderen zijn het huis uit.