Organisatie

De Woudkapel is een vereniging met leden en vrienden. Tenminste twee keer per jaar bepalen zij tijdens een algemene ledenvergadering gezamenlijk het beleid. Het bestuur voert dit uit in nauwe samenwerking met vele vrijwilligers, de voorganger en pastoraal werker.

Er is een grote betrokkenheid van leden en vrienden. Dit blijkt uit de vele actieve commissies en vrijwilligers die actief zijn. De Woudkapel vormt de afdeling De Bilt/Bilthoven en omstreken van Vrijzinnigen Nederland.

De Woudkapel is aangemerkt als een Algemeen Nut Beoefende Instelling (ANBI). Datum van oprichting is 12 maart 1923. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Aankomend programma

 1. Nelleke Vonk – Op weg naar het licht

  28 augustus - 30 oktober
 2. De Kracht van de stilte

  21 september 20:00 - 21:00
 3. OntMoeten op Zondag: muziekmeditatie

  24 september 10:30 - 11:30
 4. Frantz (2016)

  28 september 19:30
 5. De Kracht van de stilte

  28 september 20:00 - 21:00