Organisatie

De Woudkapel is een vereniging met leden en vrienden. Tenminste twee keer per jaar bepalen zij tijdens een algemene ledenvergadering gezamenlijk het beleid. Het bestuur voert dit uit in nauwe samenwerking met vele vrijwilligers, de voorganger en pastoraal werker.

Er is een grote betrokkenheid van leden en vrienden. Dit blijkt uit de vele actieve commissies en vrijwilligers die actief zijn. De Woudkapel vormt de afdeling De Bilt/Bilthoven en omstreken van Vrijzinnigen Nederland.

De Woudkapel is aangemerkt als een Algemeen Nut Beoefende Instelling (ANBI). Datum van oprichting is 12 maart 1923. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lees meer over:

Identiteit 
Vriend worden
Bestuur
Voorgangers
Het gebouw

Aankomend programma

 1. Expositie Tonny de Morée

  8 januari - 26 februari
 2. Filmhuis The Salesman

  22 februari 19:00 - 21:30
 3. De Kracht van de stilte

  22 februari 20:00 - 21:00
 4. OntMoeten op zondag: de Soefi’s

  25 februari 10:30 - 11:30
 5. Expositie Farima Soltani

  26 februari