Organisatie

De Woudkapel is een vereniging met leden en vrienden. Tenminste twee keer per jaar bepalen zij tijdens een algemene ledenvergadering gezamenlijk het beleid. Het bestuur voert dit uit in nauwe samenwerking met vele vrijwilligers, de voorganger en pastoraal werker.

Er is een grote betrokkenheid van leden en vrienden. Dit blijkt uit de vele actieve commissies en vrijwilligers die actief zijn. De Woudkapel vormt de afdeling De Bilt/Bilthoven en omstreken van Vrijzinnigen Nederland.

De Woudkapel is aangemerkt als een Algemeen Nut Beoefende Instelling (ANBI). Datum van oprichting is 12 maart 1923. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Lees meer over:

Identiteit 
Vriend worden
Bestuur
Voorgangers
Het gebouw

Aankomend programma

 1. Expositie van Flox den Hartog Jager

  30 oktober 2017 - 8 januari 2018
 2. Adventsmaaltijd

  13 december 18:00 - 20:30
 3. Van Donker naar Licht

  14 december 19:30 - 21:30
 4. De Kracht van de stilte

  14 december 20:00 - 21:00
 5. Derde adventsdienst met Annegien Ochtman

  17 december 10:30 - 11:30