ANBI

De Woudkapel is een vereniging met de ANBI-status. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’.

Deze instellingen voldoen aan specifieke eisen die op het vlak liggen van:

  • Inzet voor het algemeen belang
  • Integriteit
  • Gescheiden vermogen
  • Geen of beperkte bestuurdersbeloningen
  • Deugdelijke en transparante bedrijfsvoering

Ten behoeve hiervan publiceert De Woudkapel de ANBI-gegevens in de hiernaast gepubliceerde documenten.

Bezoldiging

Voorgangers krijgen een bezoldiging en onkostenvergoeding conform de CAO van de PKN.
Bestuursleden krijgen geen bezoldiging. Zij kunnen gemaakte onkosten, voorzien van bewijsstukken, declareren.