Dienst met Maja Nieuwenhuis-den Dulk

Maja Nieuwenhuis-den Dulk is vrijzinnig voorganger in Tholen en is ondermeer opgeleid aan de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing in Amsterdam. Maja heeft zich bekwaamd in bibliodrama en socratische gespreksvoering. Organist is Jan Siemons. Zondagochtend van...

Dienst met Monika Rietveld

Monika Rietveld leidt deze dienst. ZIj is pastoraal werker en ceremonieel begeleider bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Hilversum. Monika heeft de OVP-opleiding gedaan in De Woudkapel en is geïnteresseerd in het soefisme. Organist is Jan Siemons. Zondagochtend...

Dienst met Rob Nepveu

Rob Nepveu is gepromoveerd godsdienstfenomenoloog. Hij behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland. Hij was onder andere voorganger in Vrijzinnige Gemeentes in Naarden-Bussum en Zeist, en woont in inmiddels in Naarden. Organist is...

Dienst met Pieter Lootsma

Pieter Lootsma is de vaste voorganger van De Woudkapel. Hij verzorgt de diensten op de eerste zondagen van de maand, de Christelijke feestdagen en een extra zondag als de maand vijf zondagen heeft. Zijn diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl en terug te...
Dienst met Pieter Lootsma

Dienst met Pieter Lootsma

Pieter Lootsma is de vaste voorganger van De Woudkapel. Hij verzorgt de diensten op de eerste zondagen van de maand, de christelijke feestdagen en een extra zondag als de maand vijf zondagen heeft. Zijn diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl en terug te...