Dienst met René van den Beld

Dienst met René van den Beld

René van den Beld , emeritus predikant  (1944) René van den Beld studeerde na de opleiding tot onderwijzer aan de Rijkskweekschool te Apeldoorn, theologie aan theologische faculteit in Groningen. Zijn eerste gemeente was Leek (c.a.) daarna volgden de Hervormde...

Dienst met Eric Cossee

‘Een ieder zij naar eigen besef ten volle overtuigd’ is voor Eric Cossee altijd de kern geweest van vrijzinnig geloven. Hij heeft niet een traditioneel Godsgeloof, een geloof in een macht die hem door het leven leidt, geen hand van God. Wel gelooft hij dat de Bijbel...
Dienst met Friso Boogerd

Dienst met Friso Boogerd

Friso Boogerd is predikant bij de Remonstranten in Naarden-Bussum. Daarnaast is hij sinds 1999 werkzaam als Career & Life coach, vanaf 2007 in een eigen praktijk. Hij kent het kerkelijk erf in de breedte: hij is van huis uit remonstrant, deed belijdenis in de...