OntMoeten op zondag: Universele eredienst met de Soefi’s

OntMoeten op zondag: Universele eredienst met de Soefi’s

Samen met de soefigemeenschap Bilthoven ervaren wij de kracht van een universele (Soefi) eredienst. Het soefisme eert de mystieke kern van alle religies als inspiratiebron en zoekt naar het ervaren van de bezieling in onszelf en in anderen. In deze eredienst lezen we...
Dienst met Monika Rietveld

Dienst met Monika Rietveld

Monika Rietveld leidt deze dienst. ZIj is pastoraal werker en ceremonieel begeleider bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Hilversum. Monika heeft de OVP-opleiding gedaan in De Woudkapel en is geïnteresseerd in het soefisme. Organist is Jan Siemons. Zondagochtend...

Open Soefi Avond

Maak tijdens een avond met zang kennis met het soefisme, een houding in het leven die zijn inspiratie vindt in de spirituele tradities van alle grote religies. Met beweging, dans, muziek en poëzie proberen het onbenoembare te ervaren en te delen met anderen. Zie ook:...

Open Soefi Avond

Maak tijdens een meditatieavond kennis met het soefisme, een houding in het leven die zijn inspiratie vindt in de spirituele tradities van alle grote religies. Met beweging, dans, muziek en poëzie proberen het onbenoembare te ervaren en te delen met anderen. Zie ook:...

Open Soefi Avond

Maak tijdens een muziekavond kennis met het soefisme, een houding in het leven die zijn inspiratie vindt in de spirituele tradities van alle grote religies. Met beweging, dans, muziek en poëzie proberen het onbenoembare te ervaren en te delen met anderen. Zie ook:...