Licht vrijdagnamiddagprogramma – 26 november: Jaap Oprel

Licht vrijdagnamiddagprogramma – 26 november: Jaap Oprel

DEZE MIDDAG DIE GEPLAND STOND OP 29 OKTOBER IS VERPLAATST NAAR 26 NOVEMBER. Leden, vrienden en donateurs van De Woudkapel hebben elkaar ten gevolge van de coronapandemie lang niet live gezien of gesproken. Een zekere hunkering elkaar weer te ontmoeten lijkt te...
Licht vrijdagnamiddagprogramma – 26 november: Jaap Oprel

UITGESTELD: Licht vrijdagnamiddagprogramma

DEZE MIDDAG OP VRIJDAG 29 OKTOBER IS VERSCHOVEN NAAR 26 NOVEMBER. Leden, vrienden en donateurs van De Woudkapel hebben elkaar ten gevolge van de coronapandemie lang niet live gezien of gesproken. Een zekere hunkering elkaar weer te ontmoeten lijkt te bestaan. Een...