Gastvoorgangers (willekeurige volgorde)

Susanne van der Sluijs

Susanne van der Sluijs is predikant van de Remonstrantse kerk – de Gasthuiskerk- te Doesburg. Daarnaast is zij werkzaam als geestelijk verzorger binnen een aantal verpleeghuizen. Ook is zij samen met collega Evelijne Swinkels initiatiefnemer van Zin in Eemland: een zingevingsproject waarbij los van denominaties eens in de maand op zaterdagmiddag een zingevingsmoment wordt georganiseerd in de Schaapskooi in Soest. Voor de toekomst wil zij graag zingeving, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid met elkaar combineren omdat in haar overtuiging de toekomst van de kerk ligt in het openen van de kerkdeuren en zinzoekers, cultuurminnaars en zij die buiten de boot dreigen te vallen met elkaar in contact brengen. In het verleden heeft ze literatuurwetenschap gestudeerd.

Martijn Rozing

Martijn Rozing (1971) studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek en werkt als geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Ook verzorgde hij jarenlang cursussen over praktische filosofie. Hij ziet zichzelf als religieus humanist en voelt zich geïnspireerd door het mystieke christendom, de klassieke levenskunstscholen en oosterse spiritualiteit. Daarnaast vormen beeldende kunst, film en poëzie belangrijke inspiratiebronnen voor hem. Sinds 2021 is hij student aan het remonstrants seminarium waar hij in de zomer van 2023 verwacht af te studeren.

Jan van Aller

Jan van Aller studeerde Theologie (doctoraal en Kerkelijke Opleiding) in Leiden: o.a. Nieuwe testament en Kerkgeschiedenis.
Van 1993 – 1998: Predikant Hervormde Wijkgemeente Rotterdam-IJsselmonde
1998 – 2004: Vlootpredikant Koninklijke Marine, div. plaatsingen en vaarperiodes
2004 – 2007: Vlootpredikant op Curaçao
2007 – 2015: Predikant Protestantse Gemeente Uitgeest/Akersloot
2015 – 2020: Predikant Protestantse Gemeente Haarlem
Vanaf 2020 werkzaam als Geestelijk verzorger bij de Politie.
Verder is Jan o.a. mentor voor junior predikanten, Lid Classicaal Tuchtcollege PKN, Lid Rotary Haarlem-C; betrokken bij landelijk jeugdwerk Rotay, zeiler.

Ad van Nieuwpoort

Dr. Ad van Nieuwpoort (1966) was onder andere predikant in Amstelveen, aan de Amsterdamse Zuidas en in Bloemendaal. Sinds kort is hij de predikant van de Haagse Duinzichtkerk. In 2017 verscheen over hem de docufilm Hier ben ik van Sarah Vos en Sander Snoep. Hij schreef diverse boeken over de actuele betekenis van Bijbelverhalen.

Ruben van Zwieten

Van Zwieten begon als ‘dominee van de Zuidas’ en is bekend geworden met het project Zingeving Zuidas in de financiële crisis van 2008. In 2012 richtte hij ‘De Nieuwe Poort / The New Port’ op in het zakencentrum Zuidas van Amsterdam, een ontmoetingscentrum met onder andere een restaurant en (vergader)zalen. Ook zette hij in 2016 De Nieuwe Poort op in het financiële centrum van Rotterdam. Hij zoekt naar moderne manieren om mensen weer te interesseren voor de kerk en traditie. Hij wordt omschreven als een vernieuwer van de kerk: ‘de nieuwerwetse Kerk’, ‘de Kerk van Nu’. Namens Nederland behoorde hij tot de European Young Leaders class of 2019 van Europese denktank Friends of Europe.

Evelijne Swinkels-Braaksma

Evelijne is remonstrants predikant, van 2015 tot 2020 werkzaam bij de Vrijzinnigen Baarn en Soest. Sinds het najaar van 2020 is zij de vaste predikant van de Protestantse Sint Maartenskerk in Ophemert.
Ze studeerde van 1982 tot 1988 in Leiden Godgeleerdheid en Klassieke Talen en was vele jaren docent Levensbeschouwing, Grieks en Latijn. In 2001 startte zij haar eigen praktijk als freelance trainer en begeleider in (opdracht van) verschillende organisaties en instellingen.  Aandachtsgebieden zijn persoonlijke ontwikkeling, communicatie, leiderschap en zingeving.
Van 2011 tot 2014 volgde zij de kerkelijke opleiding aan het Remonstrants Seminarium.

Franck Ploum

studeerde theologie aan de UTP te Heerlen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is werkzaam als voorganger en inspirator van de Ekklesia Breda en het bijbels leerhuis Zinsverband. Daarnaast is hij werkzaam als bestuursondersteuner bij de Congregatie van Broeders van Huijbergen. Tevens is hij vaste voorganger van de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee.
Frank Ploum publiceert over bijbel en liturgie in relatie tot sociaal maatschappelijke vraagstukken en leest de bijbel vanuit bevrijdingstheologie en politieke theologie.

Mr. drs. Johan de Wit

is voorganger van de Walkartgemeenschap Zeist. Hij is in Leiden en in Kampen opgeleid tot jurist en theoloog. Naar eigen zeggen heeft hij zijn theologische studie ervaren als een heel uitgebreide cursus algemene ontwikkeling.
Alles begint en eindigt bij het kennen van jezelf en wat ons is overgeleverd uit de oude boeken en met name de leringen en uitspraken van Jezus helpen ons daarbij. Door het filter van de man uit Nazareth kunnen wij de wereld anders zien dan wij gewend zijn en dat is, aldus Johan de Wit, het grote geheim van religieus zijn.
De vrijzinnigheid is voor hem de enige geloofsrichting waarin het raadsel van de verhouding tussen God en mens en ons bestaan in deze wereld op een aanvaardbare en voorstelbare manier ter sprake gebracht wordt.

Froukje Pitstra

Froukje Pitstra (1977) studeerde aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde daar in 2014. Momenteel werkt zij als geestelijk verzorger (regio Bilt/Bilthoven) en vrijzinnig voorganger (hele land). Daarnaast is zij universitair docent (eerder aan de Universiteit voor Humanistiek, tegenwoordig voor het seminarium van het Remonstrants Broederschap aan de Vrije Universiteit).
Ze woont – samen met partner en hondje – in Utrecht-stad. Meer informatie: www.froukjepitstra.nl

René van den Beld

studeerde, na de opleiding tot onderwijzer, theologie aan theologische faculteit in Groningen. Hij stond in verschillende kerkelijke gemeentes, en tot zijn emeritaat in de Bilthovense Noorderkerk.
Vanaf het begin van de theologiestudie hebben oecumene en de vragen van Kerk en Israël zijn aandacht. Vele jaren was hij docent Geloofsleer en cursusleider van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden in Utrecht. Van den Beld is auteur en columnist. Naast het predikantschap beoefent hij vanaf de middelbare school tot nu de kleinkunst van het cabaret.

Roos Ritmeester

Roos Ritmeester (1952) is theoloog  en emeritus Remonstrants predikant. In haar werkzame leven was zij predikant van de Remonstrantse gemeentes Schoonhoven en Oude Wetering en geestelijk verzorger in de GGZ (Altrecht). Haar theologische belangstelling ligt in het bijzonder bij het zogenoemde joods christendom zoals zich dat ontwikkelde in de eerste joodschristelijke gemeente in Jeruzalem en nog eeuwen bestaan heeft in Syrië.

Ds. Harold Oechies

Ds. Harold Oechies is dominee bij de Centrumkerk in Bilthoven sinds 2016. Hij is opgeleid als biblio- en psychodrama begeleider. Hij heeft in Leiden Egyptologie gestudeerd, werkte als bijbaan bij een begrafenisondernemer en ontdekte daar dat het mensen nabij staan hem meer trok, zodat hij zijn studie veranderde in Theologie.

Jan Berkvens

Jan Berkvens (1972) is remonstrants predikant in Hoorn en Oude Wetering en is voorganger bij de jonge remonstranten Arminius. Hij is tevens werkzaam als geestelijk verzorger in Hospice Bardo in Hoofddorp. Spirituele zeggingskracht van film en kunst scherpen zijn denken. Voorheen was Jan werkzaam als onderwijskundige bij grote onderwijsprojecten in het buitenland, voor het laatst in Libanon, Afghanistan en Caribisch Nederland.

Ds. Rienk Lanooy

studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Oude Testament, Kerkgeschiedenis/Oecumene en Judaica. Na zijn doctoraalexamen studeerde hij een semester aan het Ecumenical Institute Bossey (Graduate School of Ecumenical Studies) van de Wereldraad van Kerken in Geneve, waarna hij de predikantsopleiding in Leiden volgde en afrondde.
Van 1997 tot 2004 was hij predikant in Parijs (Eglise Réformée Néerlandaise) voor de Nederlandstalige gemeenschap. Sinds 2009 is Rienk Nanooy als predikant voor bijzondere werkzaamheden verbonden aan de Haagse Kloosterkerk.

Marthe de Vries

“Verhalen vormen voor mij een rode draad in mijn predikantschap: de verhalen van de mensen in de gemeente, die je onderweg ontmoet, maar ook de verhalen uit de geschiedenis, de grote verhalen uit de Bijbel en andere wijze tradities.”

Henk Leegte

Henk Leegte is sinds 2000 predikant bij Doopsgezind Amsterdam.
Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en deed aansluitend zijn kerkelijke opleiding aan het Doopsgezind Seminarium. Bij de Wereldraad van Kerken in Genève (Chateau de Bossey) deed hij in 1999 de Graduate School, en in 2013 de opleiding Klinisch Pastorale Vorming (KPV) aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Henk begon als Doopsgezind predikant in de Doopsgezinde Gemeente Zeist in 1994.

Marc Rietveld

is lid van Vrijzinnigen Nederland en opgeleid tot voorganger bij de OVP. Momenteel is hij werkzaam als geestelijk verzorger in het UMC Utrecht, in het Stadshospice Utrecht en bij mensen thuis in de stad Utrecht. Tot 2020 heeft hij een heel aantal jaren gewerkt in de psychiatrie, bij Altrecht en Fivoor (Den Dolder). Marc is opgegroeid in een orthodox reformatorisch gezin en is van daaruit theologie gaan studeren. Tijdens zijn studie heeft hij afstand genomen van de kerk. Na een carrière in onderwijs, politiek en IT, heeft hij zijn plek gevonden als geestelijk verzorger vanuit een vrijzinnige levensvisie en beweegt hij zich graag op de rand van kerk en samenleving. Marc is getrouwd en heeft drie dochters.

Joost Röselaers (1979)

is predikant van Vrijburg in Amsterdam-Zuid. Hij studeerde theologie in Leiden en Kaapstad. Hij studeerde af in de ethiek. Na zijn studie werd hij predikant voor de Remonstrantse Broederschap in Boskoop, Nieuwkoop en in Amsterdam. Hij was ook predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. Door Elsevier werd Joost Röselaers in 2017 genoemd als een van de vier toonaangevende predikanten in Nederland. Hij was redacteur van o.a. ‘Het vrije woord: theologen en opiniemakers in domineesland’, ‘Kom vanavond met verhalen’, ‘Vrijzinnig vieren’ en ‘Tolerantie in turbulente tijden’. Joost publiceert regelmatig opiniestukken in NRC Handelsblad, De Volkskrant en Trouw. Hij is essayist van het Financieele Dagblad. Hij woont met zijn echtgenote en twee kinderen in Zeist. Organist: Gerard Zwart.

Peter Nissen hoogleraar Oecumenica

Peter Nissen (* 1957) groeide op in Midden-Limburg en studeerde theologie en kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn promotie te Amsterdam was hij docent kerkgeschiedenis aan verschillende theologische opleidingen. Van 1994 tot 1998 was hij bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, van 1998 tot 2008 hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, van 2008 tot 2009 hoogleraar cultuurgeschiedenis van het christendom aan de Universiteit van Tilburg, van 2009 tot 2012 hoogleraar cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 2012 hoogleraar spiritualiteitsstudies aan diezelfde universiteit.

Ds. Drs. Mary Th. Bregman

is geestelijk verzorger bij Inovum. Zij verleent geestelijke zorg in de psychiatrie, palliatieve zorg, psycho-geriatrie, TTS zij geeft klinische lessen over ethiek en zorg. Mediation, gespreksleider ethische reflectie en moreel beraad. Adviseert hoger management in relatie tot waarde georiënteerd handelen. Zij coacht groepen vrijwilligers.

Johan Goud

Johan Goud is  godsdienstfilosoof, emeritus remonstrants predikant, emeritus hoogleraar en auteur.
Een belangrijk onderdeel van het werk van Goud was de oprichting en coördinatie van het Uytenbogaert-centrum voor religie en cultuur in Den Haag van 1995 tot 2015. Hier organiseerde Goud ‘literaire kanselredes’ en filosofische, politieke en ethische discussies. Na zijn emeritaat bleef hij tot 2022 ‘godsdienstfilosoof met bijzondere opdracht’ in Den Haag. In de Remonstrantse Broederschap was hij ook landelijk actief, o.a. als president-curator van het Seminarium en als voorzitter van de Theologische Commissie. In die laatste hoedanigheid was hij – als eerste opsteller – nauw betrokken bij de geloofsbelijdenis 2006.
Johan Goud schreef en redigeerde vele boeken en artikelen, over filosofische en theologische thema’s, levensbeschouwing en literatuur.

Harm Knoop

Zoekend, schatgravend, inspirerend, bezielend en ondersteunend stimuleert hij mensen om hun eigen bronnen te openen en vruchtbaar te maken voor hun leven en voor de wereld om hen heen. Harm Knoop werkt als coach, trainer, inspirator, vrijgevestigd geestelijk verzorger, voorganger, docent, vertrouwenspersoon en schrijver. Harm Knoop is al enige tijd werkzaam als geestelijk verzorger bij Huize het Oosten in Bilthoven.

Christa Anbeek

is opgeleid als theoloog en begon haar loopbaan als geestelijk verzorger in de psychiatrie. Sinds 2008 is ze verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek als universitair hoofddocent en sinds 2012 is zij bijzonder hoogleraar en rector aan het Remonstrants Seminarium. Ze schreef een indringend drieluik over de zin van de dood, waarmee ze een groot publiek aanspreekt: Overlevingskunst (2010), De berg van de ziel (samen met Ada de Jong in 2013) en Aan de heidenen overgeleverd (2013).
Kwetsbaarheid, het levenseinde en levenskunst zijn belangrijke thema’s in haar werk.

Rinus van Warven

is journalist, pastor, spreker, moderator, docent en dagvoorzitter. Religie, filosofie, ethiek, duurzaamheid, spiritualiteit, zingeving en mythologie: bij al deze thema’s voelt hij zich thuis. Hij schrijft artikelen, houdt lezingen en preken, geeft colleges en laat boeken het daglicht zien. En het allerliefst vertelt hij verhalen. Want die veranderen de wereld. Als ze goed verteld worden….

Friso Boogerd

is predikant bij de Remonstranten in Naarden-Bussum. Daarnaast is hij sinds 1999 werkzaam als Career & Life coach, vanaf 2007 in een eigen praktijk. Hij kent het kerkelijk erf in de breedte: hij is van huis uit remonstrant, deed belijdenis in de Nederlands Hervormde Westerkerk, voltooide de theologische studie, met een specialisatie in de godsdienstpsychologie, aan de V.U. en rondde in 2012 de predikantsopleiding aan het Remonstrants seminarium af.
In de eerste helft van zijn loopbaan was hij als jurist en financieel manager werkzaam.”

Marien van den Boom

Marien van den Boom studeerde godsdienstwetenschap en theologie aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde op de invloed van het Europese denken binnen de moderne arabisch-islamitische filosofie. Tijdens zijn academische loopbaan doceerde hij in Amsterdam en Brussel met name over symboliek en filosofie in de grote wereldreligies. In China, Indonesië en het Midden-Oosten werkte hij als gastdocent en projectleider op het terrein van dialoog en de invloed van religie op economische en maatschappelijke ontwikkeling. Marien van den Boom verzorgde verschillende interculturele vieringen in De Woudkapel en leidt er gespreksgroepen.

(Wytske Dijkstra tot 2021)

(Wytske Dijkstra is vrijgevestigd predikant te Zeist. Zij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht. Later volgde zij opleidingen aan het Remonstrants Seminarium en aan het opleidingsinstituut OVP te Bilthoven. Zij is voorganger in diverse afdelingen van Vrijzinnigen Nederland en bij enkele Remonstrantse Gemeenten. Daarnaast was Wytske Dijkstra actief voor de Woodbrookers en was bestuurslid voor Europa en het Midden-Oosten van de International Association for Religious Freedom, de IARF. Zij is nu International President van de IARF. )

Tom Rijken

is predikant, mediator en coach. Hij is voorganger in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. Zijn voorliefde in het kerkenwerk gaat uit naar pastoraat en gemeente-opbouw. Hij ziet graag dat mensen binnen een kerk in hun persoonlijk geloof kunnen groeien. Als mediator werkt hij aan het gezamenlijk oplossen van een conflict door bemiddeling. Als transformationeel coach wil Tom Rijken mensen thuisbrengen bij zichzelf.

Ellen Kruyt

Ellen Kruyt (1954) is Coach voor Leven en Werk; extramuraal geestelijk verzorger, mindfulnesstrainer en gespreksleider bij ethische dilemma’s.
Zij volgde studies op het gebied van mens en gezondheid en mens en arbeid. Vervolgens maakte zij de ommezwaai naar de studie Theologie en Levensbeschouwing aan het OVP te Bilthoven en aan de Hogeschool Amsterdam. Tot slot volgde zij het Seminarie, wederom aan het OVP.
Na jarenlange ervaring in de zorg en het bedrijfsleven als verpleegkundige en HR-adviseur was zij als geestelijk verzorger ruim 10 jaar werkzaam binnen de verpleeghuissector (VVT) in Leiden. Trefwoorden in haar werk zijn: palliatieve zorg, dementie, rouw- en verlieservaringen, levensvragen.
Sinds januari 2021 is zij met veel plezier en passie werkzaam via haar eigen praktijk LEVEN met LEV. Daarnaast is zij verbonden aan het Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord. Naast individuele gesprekken gaat zij voor bij enkele vrijzinnige gemeenten in het land, in verpleeghuizen en geeft workshops en lezingen.

Aries van Meeteren

Aries van Meeteren (1974) woont in Sliedrecht, is gehuwd en werkt sinds 2000 als nieuwslezer/webredacteur bij RTV Rijnmond. Hij is afgestudeerd aan de Erasmusuniversiteit in maatschappijgeschiedenis. In dezelfde richting heeft hij ook zijn dissertatie geschreven. Aan de Theologische Universiteit Kampen heeft hij een aantal vakken gedaan. Daarna heeft hij de opleiding van het seminarie OVP gevolgd en in 2014 met diploma afgesloten. Aries heeft door zijn werk veel ervaring met de media, schrijven en redigeren en hij staat met één been in het nieuws. Sinds 2011 gaat hij met steeds grotere regelmaat voor in tal van kerken, variërend van VVP en NPB tot PKN. Hij zoekt in zijn diensten graag de verbinding tussen al zijn interessegebieden: geschiedenis, actualiteit en theologie.

Maja Nieuwenhuis-den Dulk

Voorganger sinds januari 2016 van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Tholen. Zij is opgeleid bij het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP) te Bilthoven en aan de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing in Amsterdam.
De afgelopen jaren heeft zij zich bekwaamd in bibliodrama en socratische gespreksvoering. Daarnaast geeft zij workshops en cursussen over levenskunst, het gedachtengoed van Jung en over de (helende) rol van dromen in ons dagelijks leven.

Annegien Ochtman

Annegien Ochtman-de Boer is remonstrants predikant, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en rituelencoach: sinds 2006 tijd heeft zij rituelenbureau Ritualiter. Zij loopt rondom de ‘scharniermomenten’ graag een stukje mee op het levenspad van mensen. Ze helpt zowel mensen met als zonder christelijke achtergrond bij de vormgeving van rituelen en zoekt daarin naar nieuwe taal en nieuwe vormen. Ze begeleidt bijvoorbeeld ook ‘gezingevingen’ (seculier alternatief voor een doop, woord ‘bedacht’ in samenspraak met jonge ouders) en scheidingsrituelen. Ze woont in Bussum, is getrouwd en de trotse moeder/grootmoeder van drie kinderen en drie kleinkinderen.

Colet van de Ven

is freelance-journalist en gastpredikant in de Ekklesia Amsterdam en de Dominicusgemeente. Zij werkte voor radio en televisie bij verschillende omroepen en maakte interviews en reportages voor landelijke week- en dagbladen. Voor De Nieuwe Liefde maakte Colet van de Ven enkele seizoenen de programmaserie ‘Wat is wijsheid’, filosofische avonden over levensthema’s. Sinds januari 2015 presenteert zij het IKON-programma De Nieuwe Wereld.

Claartje Kruijff

groeide op in een ‘liberaal, buitenkerkelijk nest’. Tot haar elfde jaar woonde ze in de Verenigde Staten. Door gesprekken met een priester in verband met haar huwelijk kwam zij in aanraking met het christelijk geloof, en besloot theologie te gaan studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tot dan toe was ze werkzaam als organisatiepsycholoog in de City of London. Claartje Kruijff is tien jaar lang voorganger geweest in de oecumenische Dominicuskerk in Amsterdam en is daar nu vaste gastpredikant. Ze is sinds 2018 Remonstrants predikant in Bussum met een ‘vernieuwings’ opdracht om buitenkerkelijke doelgroepen aan te spreken. In 2017 werd ze uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands. In 2016 schreef ze Leegte achter de dingen, mijn zoektocht naar een betekenisvol leven. In het najaar van 2020 komt haar tweede boek uit.

Harry Schram

is pianist, predikant en mediator. Door zijn brede ervaring als vrijzinnig predikant, muziek docent en mediator in diverse settings zijn zijn diensten, waarin hij vaak met de toehoorders in gesprek gaat, een bijzondere ervaring. Hij is regelmatig te gast in de Woudkapel.

Estella Schinkel

Estella Schinkel woont in Schiedam. Zij is opgeleid bij het (toen nog) Instituut voor Vrijzinnig-Religieus Pastoraat, gevolgd door HBO Theologie in Amsterdam. Daarnaast is zij gecertificeerd psychosociaal therapeut en biografisch consulent. Estella werkt als geestelijk verzorger voor de Argos Zorggroep in de regio Rijnmond.

Dr Jean-Jacques Suurmond

Jean-Jacques Suurmond (1950) is predikant, coach en publicist.
Zijn meest recente boek heet: ‘God zijn, een oefening in bescheidenheid’
(Meinema 2017). “Waarvoor komen mensen zondag vroeg hun bed uit? Niet om te horen wie de Jebusieten ook al weer waren. Ze komen voor een ontmoeting met God.”
Dat zegt Jean-Jacques Suurmond (1950), columnist en predikant, ooit actief als hippie, later bekeerd en betrokken bij de charismatische beweging. Nu emeritus na zijn predikantschap bij de PKN.
Andere zienswijzen van hem zijn:
“Wij horen het authentieke evangelie te serveren, de beste wijn. Dat doen we in een Coca-Cola-cultuur. Goede wijn drinken vergt ‘inoefening’. Wat je níet moet doen is cola in de wijn gooien.”
En:
“Projectie speelt in Godsbeelden een grote rol en dat geeft ook helemaal niet. Als je maar uitgenodigd wordt niet stil te blijven staan, maar verder te gaan naar een steeds volwassener beeld, minder toegesneden op je eigen behoeften.” www.jean-jacquessuurmond.nl

Maya Walburg

Maya Walburg woont en werkt in Alphen aan den Rijn. In het dagelijks leven is zij gespecialiseerd in verzorgende psychogeriatrie in een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie. Haar opleiding tot voorganger / pastoraal werker heeft zij gedaan bij het Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat, haar eerste kennismaking met de Woudkapel! In 2010 heeft zij haar Bachelor of Theology behaald bij In-Holland Diemen en zij volgde in 2014 nog het seminarie van het OVP in Bilthoven. Sinds enige jaren vervult zij preekbeurten als gastvoorganger en zij was een aantal keren te gast in De Woudkapel.

Martine Wassenaar

Ds. Martine Wassenaar werkt sinds 6 jaar als geestelijk verzorger in het verpleeghuis Zuydtwijck en verzorgingshuis Haagwijk in Leiden. Daarvoor had zij diverse functies in de gezondheidszorg.
Zij studeerde in Leiden theologie, in diverse perioden in haar leven en werd aanvankelijk gast voorganger bij de VVP. Na haar studie aan het Seminarie van de remonstranten in Leiden werd zij in maart 2012 beroepen in een kleine gemeente van Remonstranten en Vrijzinnigen in Boskoop. Zij combineert dat , tot haar volle tevredenheid, met het werk als geestelijk verzorger.
Martine Wassenaar woont in Katwijk met haar man, hun drie kinderen zijn het huis uit.

Jeannette den Ouden

Jeannette den Ouden (Kampen,1959) studeerde na haar middelbare school Nederlands en Literatuurwetenschap in Utrecht. Als docent en later lerarenopleider werkte zij tot 2018 in en voor het onderwijs. In 2004 rondde zij haar studie theologie af en in 2007 de kerkelijke master aan het Doopsgezind Seminarium/de VU. Sinds september 2018 is zij full time predikant in de Arboretumkerk in Wageningen. Jeannette is moeder van een dochter en oma van vier kleinzoons.