Lid worden

Lid worden

Wie zich thuis voelt bij De Woudkapel kan overwegen lid van de vereniging De Woudkapel te worden, om bezinning, inspiratie en persoonlijke verdieping met elkaar te ervaren en te delen, en het werk van De Woudkapel te steunen. De Woudkapel is een open religieuze gemeenschap, waarin eenieder, ongeacht afkomst of (geloofs)overtuiging welkom is.

 

Vriend worden

Omdat sommigen zichzelf niet als lid van een religieuze gemeenschap willen beschouwen, bestaat ook de mogelijkheid om vriend te worden van De Woudkapel. Op dit moment hebben vrienden nog geen officieel stemrecht in de ledenvergadering die twee keer per jaar gehouden wordt.

 

Donateur worden

Wie het werk van De Woudkapel wil ondersteunen, maar geen behoefte heeft aan een band, kan donateur worden, voor € 100 per jaar.

 

Bijdragen?

Het lidmaatschap bedraagt per jaar € 225 per persoon en € 365 per (echt)paar. De jaarlijkse bijdrage voor een vriend bedraagt € 215 en € 345 per (echt)paar. Deze bedragen zijn minimumbijdragen, vanzelfsprekend wordt het zeer op prijs gesteld als leden en vrienden een hogere bijdrage geven!  De Woudkapel maakt uit van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland.

De Woudkapel heeft een ANBI status, dit biedt de mogelijkheid dat het lidmaatschapsgeld en giften onder bepaalde voorwaarden volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Inlichtingen bij de penningmeester Eric van de Pavoordt, e.pavoordt@planet.nl

Lid, vriend of donateur worden? Meer weten? Stuur graag een bericht naar: secretaris.woudkapel@gmail.com.

Het bestuur van De Woudkapel wil graag dat eenieder zich er niet alleen welkom, maar ook thuis voelt.  Voor diegenen voor wie een financiële bijdrage aan De Woudkapel een belemmering vormt om mee te doen aan de activiteiten van De Woudkapel, is het mogelijk in voorkomende gevallen een individuele regeling te treffen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de penningmeester.

Lees meer over:

Lid worden

Organisatie

Bestuur
Voorgangers
Het gebouw