Voorgangers

Pieter Lootsma, voorganger

Taken:

  • Maandelijks voorgaan bij zondagsbijeenkomsten
  • Samen met de programmacommissie passende activiteiten organiseren en uitvoeren
  • Met de pastoraal werker vorm geven aan een hechte gemeenschap van leden en vrienden
  • Organiseren en begeleiden van rituelen

Lauk Spelberg, voorganger en pastoraal werker

Taken:

  • Voorgaan in diensten en vieringen
  • Geestelijke begeleiding van leden en vrienden die daar prijs op stellen
  • Begeleiding van contactpersonen in de wijken
  • Organiseren en begeleiden van rituelen.

    Lees meer over:

Identiteit
Organisatie
Vriend worden
Bestuur
Het gebouw