Voorgangers

Pieter Lootsma, voorganger

Taken:

  • Maandelijks voorgaan bij zondagsbijeenkomsten
  • Samen met de programmacommissie passende activiteiten organiseren en uitvoeren
  • Met bestuur en vrijwilligers vorm geven aan een hechte gemeenschap van leden en vrienden
  • Organiseren en begeleiden van rituelen (doop, huwelijk, uitvaarten, avondmaal)
  • Geestelijke begeleiding van leden en vrienden die daar prijs op stellen

Diverse gastpredikanten leiden de zondagsdiensten op de derde zondag van de maand gedurende het jaar.

Identiteit Organisatie Lid worden Bestuur Het gebouw