Voorganger en gastpredikanten (nieuw nog in menu te plaatsen)

Voor de begeleiding van mensen in crisissituaties is er binnen De Woudkapel de mogelijkheid tot een gesprek met een professionele geestelijke begeleider. Op dit moment is er geen vaste voorganger verbonden aan De Woudkapel. Wel staan er geestelijke begeleiders die bekend zijn met De Woudkapel voor u ter beschikking voor een pastoraal gesprek. Mocht u hieraan behoefte hebben, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar secretaris.woudkapel@gmail.com. U krijgt dan een korte lijst met namen van geestelijke begeleiders toegestuurd die beschikbaar zijn voor een gesprek. U kunt vervolgens met een van hen contact opnemen.

Diverse gastpredikanten leiden de zondagsdiensten op de derde zondag van de maand gedurende het jaar.

Identiteit

Organisatie

Lid worden

Bestuur

Het gebouw