Vrijzinnigen Nederland en de #Nashville verklaring

De Woudkapel verwijst omtrent dit onderwerp graag naar onderstaand bericht, en naar de dienst van onze vaste voorganger Pieter Lootsma van 6 januari jl., waarin het lied ‘Red mij niet’ van Maarten van Roozendaal uitgebreid aan de orde kwam.  Wij nodigen u...