VRIJZINNIG PLATFORM (initiatief van Vrijzinnigen Nederland)

Het Vrijzinnig Platform heeft als onderwerp gekozen Diversiteit, samen leven met verschillen.

Als je diversiteit breed opvat dan kun je denken aan het samen zijn van mensen met verschillende nationaliteiten, maar ook aan een gemeenschap van mensen die uit verschillende religieuze bronnen putten. Dat kan binnen een groep én binnen een individu. Onze vereniging herbergt veel van die mensen. Sterker nog, misschien biedt juist onze vereniging wel een unieke plek waar mensen met een meervoudige religieuze identiteit zich veilig weten. Waar het oké is om zoeker te zijn. Waar je binnen een hechte gemeenschap je individuele koers mag varen en die steeds mag bijstellen.
Joantine Berghuijs noemt in haar boek Meervoudig Religieus Vrijzinnigen als voorbeeld van een gemeenschap waar met deze schijnbare tegenstelling wordt geëxperimenteerd.

Hoe lukt het ons om ondanks onze individuele verschillen en diverse inspiratiebronnen toch een gemeenschap te zijn? Zijn we ook in elkaar, binnen en buiten de eigen gemeenschap, geïnteresseerd als we verschillend denken? Neem bijvoorbeeld het rumoer rond de Nashville-verklaring. Willen wij weten wat de ondertekenaars van dit manifest drijft? Gaan wij in gesprek? Met een open houding? En hoe gaan we binnen de Vereniging om met mensen die heel anders in het leven staan? Worden niet-witte, heteroseksuele mensen echt geaccepteerd? Of mensen die bijvoorbeeld anders denken over geld, politiek, ziekte of de dood? En mensen met andere behoeftes hebben aan ondersteuning of zorg?  Verder lezen…

Joost Ruistenberg, lid van de Woudkapel, is grondlegger van en deelnemer aan het Vrijzinnig Platform. Email Joost: joost.ruitenberg@xs4all.nl