Verslag Bezinningssamenkomst 10 maart 2019

Een speurtocht door de wereld van “willen” en “doen”

Hans Versnel, specialist op het gebied van menselijke drijfveren en gedragspatronen en auteur van een viertal boeken over dit onderwerp, nam ons tijdens de bezinningssamenkomst van 70 maart 2019 met als gastvrouw Mirjam Lange mee op een speurtocht naar drijfveren door de wereld van “willen” en “doen”.

De mens past zich aan ziin/haar omgeving aan. Doet de mens wat hlj/zij wil of wat de omgeving van hem/haar wil. Bestaat er een vrije wil? Wat zijn voor eenieder belangrijke begrippen? Resultaatgerichtheid, wijsheid, zorgzaamheid, durf, betrouwbaarheid en/of openheid? Voor een meerderheid van de aanwezigen in De Woudkapel waren dit wijsheid en openheid. De mens is niet alleen een individu, maar vooral ook een kuddedier. We lijken sprekend op elkaar, maar we leven in subgroepjes. We passen ons aan, maar de individualiteit blijft. Dus enerzijds individualiteit, maar toch aanpassen. Wat is dan “normaal”?

Volgens de theorie van Graves zijn er twee groepen. 1) normaal, weten wat je wilt 2) normaal, sociaal dier en zes categoriee╠łn, nl.

  1. Paars: het eigene/niet eigene, wij/zij, besloten kring afsluiten,
  2. Rood: jij of ik, macht is essentieel, confrontatie,
  3. Blauw: structuur, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid. Overwicht verstand op natuur,
  4. Oranje: vooruitgang, succes, competitie,
  5. Groen: het sociale, harmonie, gelijkheid, open voor iedereen, samenwerken, relaties,
  6. Geel: theorie, toekomst, visie, vrijheid, inzicht. Bij samenleven zoeken en kiezen mensen uit deze blokken naar de hoogste gemeenschappelijke waarden. Zodra die gevonden zijn: aanpassen aan elkaar. Maar wat zie je om je heen? Te weinig van eigen drijfveren? Omgeving niet in balans met eigen drijfveren? Of juist te veel van eigen drijfveren in omgeving? Hieruit volgt: wat je ziet is wie je bent. Bij gesprekken met anderen kom je snel tot overbrugging je komt samen, maar in het huidige internet tijdperk is dat moeilijker, en drijven groepen uit elkaar. Voor aanpassing aan elkaar is zintuigelijk contact essentieel.

 

Tijdens de discussie werd ingegaan op het belang van het stappen uit je eigen bubbel, ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dataverwerking is overbrugging het doel. Voor Nederland is de opwaartse beweging -kleur Groen- van groot belang. Het begrip “empathie” past bij de kleuren Oranje en Groen, aanpassing is essentieel. Voor de toekomstige globalisering is transparantie van groot belang. Het licht van transparantie heeft alle kleuren in zich, wellicht zijn we op weg naar een toekomst die alles verbindt.

 

De zeer fraaie muziek van Georg Philip Telemann en Arthur William Foote werd op virtuoze wijze gebracht door Annemarie Konijnenburg, alviool, Liesbeth Feikema, hobo en Gerard Zwart, orgel.

 

Verslag Joost Ruitenberg