Vrijdagmiddag 24 maart heeft onze inspirator Madelief Brok in de Woudkapel met succes het proponentsexamen afgerond van het Remonstrants Seminarium. Na inspirerende betogen van de drie aanwezige proponenten en bevraging over hun eindscripties, vond een plechtige bevestiging plaats van de examenkandidaten. Een mooie bijeenkomst en bijzonder dat dit in de Woudkapel kon plaats vinden. Een aantal leden van de Woudkapel gemeenschap toonden hun belangstelling en waren aanwezig. Madelief van harte gefeliciteerd met deze mooie afsluiting van je studie!

Wij zijn blij dat Madelief vorig jaar op 1 mei zich als inspirator aan de Woudkapel heeft willen verbinden. Vanaf 1 mei aanstaande volgt een vast dienstverband voor onbepaalde tijd.  Daarmee kunnen we Madelief, maar ook onszelf feliciteren.