Vriend worden

Wil je actief betrokken zijn bij De Woudkapel? Dat kan! Je kunt lid, vriend of donateur worden. Daarnaast zijn er altijd vrijwilligers nodig voor verschillende taken. Onze secretaris Yvonne Boezeman vertelt u er graag meer over: (030) 228 24 17

Lid of vriend

Deze keuze wordt geboden omdat sommigen zichzelf niet als lid van een geloofsgemeenschap willen beschouwen. Zij kunnen vriend worden en toch aan alle activiteiten van De Woudkapel meedoen. Leden en vrienden worden uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering.

Wat houdt het lidmaatschap in?

Leden en vrienden krijgen vrije toegang tot een groot deel van de activiteiten. Hieronder vallen de pastorale zorg, deelname aan kringen en een aantal sociale activiteiten. Denk hierbij aan de viering van belangrijke momenten in het leven, zoals het aangaan van een levensverbintenis of het afscheid nemen tijdens een uitvaart.

Het lidmaatschap bedraagt voor leden per jaar € 225 per persoon en € 365 per (echt)paar. De jaarlijkse bijdrage voor een vriend bedraagt € 215 en € 345 per (echt)paar. Deze bedragen zijn minimumbijdragen: vanzelfsprekend wordt een hogere bijdrage op prijs gesteld!

Donateur

Je wil geen lid of vriend worden, maar het werk van De Woudkapel wel steunen. Dan kun je voor € 100,- per jaar donateur worden. Je bezoekt de lezingen en andere activiteiten dan met korting, net als leden en vrienden, en ontvangt een uitnodiging voor het Nieuwjaarsconcert.

Opgave als lid, vriend  of donateur kan bij de secretaris: Yvonne Boezeman, (030) 228 24 17 of secretaris.woudkapel@gmail.com.

Lees meer over:

Organisatie
Vriend worden
Bestuur
Voorgangers
Het gebouw