Pieter Lootsma, zondag 3 september: De weg van Jacob

Pieter Lootsma, zondag 3 september: De weg van Jacob

schriftlezing Genesis 32: 4Jakob stuurde boden vooruit naar zijn broer Esau in Seïr, het gebied van Edom, 5en droeg hun het volgende op: ‘Jullie moeten tegen mijn heer, tegen Esau, zeggen: “Uw dienaar Jakob laat u weten dat hij een tijdlang bij Laban heeft gewoond en...